Tryckluft i industrin

08 oktober 2019
Lily Hansen
Tryckluft i industrin

Att tryckluft är så viktigt i dagens industri är egentligen rätt underligt. Först ska luften komprimeras med hjälp av en elektrisk kompressor. Sedan ska den luft under högt tryck distribueras ut i lokalerna där den ska användas och till sist ska den trycksatta luften användas i kolvar och motorer för åstadkomma den rörelse och kraft man eftersträvar. Allt detta i konkurrens med elektriska motorer som tillverkas i högre serier och kopplas direkt till ett elektriskt nät som man av andra anledning (t.ex. belysning) har i alla lokaler i alla fastigheter i alla länder idag. En tiondel av elförbrukningen i svensk industri används för att producera tryckluft.

 

 

Användningsområden för tryckluft

 

Tryckluft används ofta för att rengöra föremål och ytor eller för att kyla ner processer eller värmebehandlade föremål. Men lika ofta omvandlas tryckluften till rörelse i roterande maskiner som t.ex. skruvdragare, lyftande maskiner och i pressar. Fördelar med tryckluft är att det är relativt enkelt att omvandla ett visst bestämt tryck till en viss bestämd kraft, det är lätt att anpassa till höga renhetskrav och att en tryckluftsdriven maskin inte tillför värme eller kan överhettas. En speciell funktion har tryckluft i explosiva miljöer där tryckluftsdrivna maskiner kan användas utan risk för gnistor.

 

Att sätta upp ett tryckluftssystem

 

Det är viktigt att veta vilka krav man har på sitt tryckluftssystem redan när man planera det. Det finns bra partners när man ska köpa Tryckluftskompressor i stockholm och andra stora städer, men på landsbygden kan man kanske bli tvungen att själv konstruera och dimensionera sitt system. Driftsäkerhet, dimensionering, läckagekontroll och av miljöskäl även värmeåtervinning i större system är de viktigaste kriterierna att ha kontroll över om man utvecklar sitt eget system. Samma kvalitet krävs också på de maskiner som ska drivas av tryckluftssystemet och man ska inte glömma bort att utbilda användarna i säkerhet och drift.