Låsa utan nyckelknippa

25 juni 2020
Lily Hansen

Att låsa dörren utan att ha en vanlig nyckel, är det möjligt? Ja, med elektronikens hjälp kan man låsa med ett litet kort. Det har vi ju redan sett på hotellen, där man får ett litet kort som kan programmeras från receptionen. Hotellet slipper hantera vanliga nycklar och har full kontroll över vem som kommer in i en lokal och inte. Fördelarna med elektroniska lås, s.k. iloq, är ju att man när som helst kan avprogrammera nyckelkortet, och då är det en värdelös plastbricka, som inte öppnar några dörrar längre.

 

Något för personal och hyresgäster

För den arbetsgivare eller hyresvärd som tar till sig denna nya teknik, och till exempel låter alla få elektroniska låsbrickor, underlättar det nyckelhanteringen. Iloq i örebro är ett bra exempel på hur låssystem har förenklats. Via en dator kan man lätt bestämma vilka som har tillgång till en lokal, och varje kort programmeras personligt. Det betyder att man kan styra så att en viss person får lov att gå in i två lokaler medan en annan bara får tillgång till det ena rummet. Kontorschefen har oftast fler rum till sitt förfogande än lagerkillen. Företag som har många konfidentiella uppgifter, låser om sina affärshemligheter.

 

 

Inga glömda kopior

Man riskerar inte heller att någon gör en kopia på en nyckel för att senare komma in och snoka eller stjäla. Just denna fördel är det många arbetsgivare som gillar. Man behöver inte kräva tillbaka nycklar som är försvunna eller glömda, för de slutar helt enkelt att fungera vid en tidpunkt som man själv bestämmer. För att försäkringen ska gälla, får det inte finnas nyckelkopior som är spridda på stan eller som har försvunnit under oklara omständigheter. Därför är det bra att det finns specialister på Iloq, så att man kan utnyttja modern teknik. Det har både företag och hyresvärdar stor nytta av.