Invaliditetsintyg i Sverige – allt du behöver veta!

28 november 2022
Helen Johansson

editorial

Ansökan om ett invaliditetsintyg

Ett invaliditetsintyg är ett dokument som bevisar att du är medicinskt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. I Sverige kallas intyget för intyg för arbetslöshetsförsäkring, vilket kan översättas till ”intyg för arbetslöshetsförsäkring”. Om du inte är svensk medborgare kan du också behöva ett arbetstillstånd för att vara berättigad till invaliditetspension.

image

Ta reda på om du är kvalificerad 

Vem är berättigad till invaliditetspension?
För att vara berättigad till invaliditetspension i Sverige måste du ha arbetat i Sverige i minst 12 månader av de senaste 36 månaderna. Om du inte har arbetat i Sverige i minst 12 månader av de senaste 36 månaderna kan du ändå vara berättigad till pension om du kan bevisa att du har tillräckligt med tillgodoräknanden från ett annat nordiskt land (Finland, Norge, Danmark eller Island).

Du måste också vara under 65 år och oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller funktionshinder. Sjukdomen eller funktionshindret måste förväntas pågå i minst sex månader.

Hur mycket pengar får jag?
Hur mycket pengar du får från din invaliditetspension beror på hur mycket du har tjänat. Om du till exempel tjänade 20 000 kronor i månaden skulle du få 60 % av din lön, vilket blir 12 000 kronor i månaden.
Det högsta beloppet du kan få är 13 390 kronor per månad (från och med 2021), oavsett hur mycket du tjänade innan du blev invalidiserad
Det är viktigt att notera att invaliditetspensionen är skattepliktig.

Att ansöka om invaliditetspension i Sverige kan tyckas vara en skrämmande uppgift, men det behöver det inte vara! Det är bara att samla ihop alla nödvändiga dokument som anges ovan och skicka in dem antingen online eller per post med hjälp av det tillhandahållna formuläret. När din ansökan har behandlats kommer du att börja få utbetalningar till ditt bankkonto varje månad. Med lite förberedelser kan det bli en barnlek att ansöka om invaliditetspension!