Erbjud kunderna vad de önskar, läs om retail marketing

24 november 2020
Cecilia Olsson

I dagens samhälle är konsumtion, livsstil och miljöpåverkan tre ting som är tätt sammanflätade. Den ständiga förändringen i omvärlden skapar hela tiden nya villkor för konsumtionen och påverkar därmed handeln. Från att marknadsföring handlat mycket om att sälja en specifik produkt där kampanjen fokuserat på produktens fördelar jämfört med konkurrenters så handlar det idag om så mycket mer, det handlar om att sälja en hel livsstil.

Som konsument vill man känna att man gör bra val

Handel och konsumtion är något som har en central betydelse i många människors liv, de kan stå för både identitet och självförverkligande. Till exempel så är grön konsumtion något som har tagit stor plats den senaste tiden då medvetenheten om vad konsumtionen gör mot miljön ökat. Från att ha konsumerat utan en tanke på vilka spår produkten lämnar efter sig i miljön så har konsumenten idag börjat tänka efter mer, vilket ofta kan synas i kampanjer.

Digitaliseringen påverkan sättet vi konsumerar 

Det faktum att vi hela tiden blir mer digitaliserade har också stor påverkan på konsumtionen. Det kan väcka frågor som till exempel på vilket sätt mobila shopping- och betallösningar ändrar våra beteenden när vi köper varor och tjänster. Då det handlar om digitala lösningar så är det väldigt viktigt att vara med på flödet av varor, tjänster och nya tekniker för att kunna konkurrera om kunderna. 

Effektivisera marknadsföringen 

Effektiv marknadsföring kräver en förståelse för hur konsumtion formar individen och vice versa, vad är det morgondagens kunder vill ha? Förutom kunskap och goda idéer krävs dessutom rätt system för att kunna arbeta med marknadsföringen i ett företag. Encode arbetar med att ta fram system som underlättar och stärker marknadsföringsprocessen. Med deras verktyg minskar risken för misstag och de effektiviserar samt förenklar arbetsflödet.

Läs om retail marketing och få förståelse för vad det är konsumenterna vill ha idag.