En sjukförsäkring som det är bra att ha koll på om man blir sjukskriven

05 januari 2021
Cecilia Olsson

editorial

De allra flesta blir sjuk någon gång då och då, vilket innebär att man inte kan gå till arbetet som planerat. Ibland kan det dock handla om en sjukdom som är allvarlig eller väldigt långdragen, något som gör att man inte kan gå till arbetet på flera veckor eller månader. Är det riktigt illa så kan det ta år innan man är helt arbetsför igen. Så vad ska man tänka på när man blir sjuk och inte kan gå till sitt arbete?

Det är viktigt att sjukanmäla sig om man är för sjuk för att utföra sitt arbete

När man blir sjuk är det viktigt att först och främst sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Detta för att man ska kunna få sjuklön utbetald, men såklart även för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att ta in någon annan som kan täcka upp de pass man själv inte har möjlighet att arbeta på grund av sjukdom. Om man är anställd så betalar en arbetsgivare i regel ut sjuklön under de första fjorton dagarna som man inte kan arbeta. När inte arbetsgivaren längre betalar sjuklön så kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjukförsäkring

Denna ersättning är dock inte lika hög som den ordinarie lön man är van vid utan ligger oftast på cirka 80 procent. Som tur är så kan man ansöka om lite extra ersättning genom sin sjukförsäkring, många har en sådan genom Afa Försäkring som erbjuder kollektivavtalade försäkringar. Dessa kan även kan tecknas separat av arbetsgivare som vill ge sina anställda extra trygghet vid sjukdom. 

Hur fungerar sjukförsäkringen?

Det går att ansöka om ersättning från Afa Försäkrings sjukförsäkring dagen efter sista sjuklönedagen. Hur mycket ersättning man kan få beror på vilken anställning man har samt hur många procent sjukpenningen från Försäkringskassan ligger på. På afaforsakring.se kan man göra en anmälan så utreder de rätten till ersättning.