Viktigt med hållbara transporter

21 november 2019
jonas olsson
Viktigt med hållbara transporter

Behovet av transporter har ökat i Sverige och många transporter sker med bud. Det har dock blivit allt mer krav på att transporterna inte bara ska vara säkra utan även hållbara. Det finns även en ökad efterfrågan av kyltransporter då bland annat fler väljer att beställa mat online och exempelvis matkassar. Det är viktigt att kyltransporter håller temperaturen och att kylkedjan inte bryts. Dessutom bör buden och deras budbilar vara miljövänliga när allt fler transporter sker på vägarna. Idag tar många företag som kör bud sitt ansvar.

 

Truck, Lorry, Transportation, Logistics, Infrastructure

 

Miljön vid kyltransporter är viktigt

 

När det kommer till transporter av mat och råvaror är miljön de transporteras i mycket viktig. Blir det för kallt eller kylkedjan bryts under dessa bud så kan maten förstöras eller bli farlig för konsumenten. Det är därför viktigt att anlita företag som har rätt bilar och i bra skick. Samtidigt som det handlar om miljön som maten och råvarorna transporteras i så ska även kylbilarna vara miljövänliga. Anlita därför ett företag som tar sina transporter på allvar och som tar sitt miljöansvar. Det kan vara genom miljöanpassade dieselbilar eller miljövänliga lastbilar. Du kan ställa krav på de företag du anlitar.

 

Olika sorters bud och transporter

 

Det finns många möjligheter att beställa transport utifrån dina behov. Idag finns det firmor du kan anlita för enstaka transporter men även göra beställningar på regelbundna transporter. Behöver du regelbundna transporter till samma leveransadresser kan det vara smart att kolla om det finns någon rutt som cirkulerar. Det kan spara pengar. Tänk också på att kontrollera vilka villkor som gäller och vilken typ av försäkring som finns. Vem tar ansvar för vad? När det kommer till transporter kan det också vara idé att ta referenser, framför allt om det är kyltransporter eller transporter av känsligare karaktär. Det går absolut att ställa krav på de som kör dina varor.