Vem utfärdar invaliditetsintyg?

28 april 2021
jonas olsson

Behöver du ersättning för skador av ditt försäkringsbolag kommer de troligen att kräva ett invaliditetsintyg. Det kan krävas om du råkar välta med cykel och får större frakturer, såväl som vid förlossningsskador.

Det finns läkare som skriver ut dessa intyg utan att träffa dig. Får du erbjudande om det ska du inte gå med på det. Försäkringsbolagen kräver ofta att det gjorts en undersökning och dokumentation av skadorna. Håller inte intyget måttet kan du få avslag och det kan vara svårt att överklaga.

Försäkringsbolagen har ofta egna mallar som läkaren ska följa vid bedömningar. Gäller det frakturer kan det krävas att en ortoped skriver ut ett Invaliditetsintyg. Genom att det görs en korrekt bedömning minskar risken att försäkringsbolaget avslår din begäran om ersättning.

Hur ska du förbereda dig inför en bedömning?

En seriös läkare kommer att ta tid på sig att göra bedömningen. Detta inte bara för att du ska få ett invaliditetsintyg som försäkringsbolaget godkänner. Genom att du får dina skador bedömda kan du även få bättre hjälp att få behandlingar.

Innan du går till ditt inbokade möte kan det vara bra att du förbereder dig i god tid. Skriv ner de skador du känner och hur du upplever skadorna. Är det smärta så försök tänka på alla situationer när smärtorna uppstår. Blir du trött? Skriv ner hur mycket du tycker att du orkar.

Ju bättre förberedd du är desto bättre intyg. Har du barn som behöver ett intyg kan du dokumentera hur vardagen fungerar. Barn kan också ha svårt att förklara hur smärtan känns, och till och med var smärtan kommer ifrån.

Så när det gäller barn kan det vara bra om flera olika kompetenser är med vid bedömningen. Ibland kan även invaliditetsintyg behöva kompletteras. Det är inte för att läkaren gjort en sämre bedömning, utan för att försäkringsbolagen vill ha uttalanden från andra professioner.