Välservade pumpar i Lidköping får arbetet att flyta

30 november 2021
patrick pettersson

editorial

När ordet pumpar kommer på tal är något av det första man tänker på förflyttning av vatten, eller någon annan vätska. Men en pump kan användas till så mycket mer än bara transport av flytande substanser. Pumpar och pumpteknik används inom så vitt skilda branscher som oljeindustri, läkemedelsindustri och livsmedelsindustri, för att nämna några.

De utnyttjas för att flytta både vått och torrt. Utöver vätskor av olika viskositet, också en rad varierande fasta ämnen i form av pulver och puder, som t.ex. kakao, stärkelse eller färgpigment. För att klara av en sådan variation av olika ämnen krävs också en bred variation av pumpar och pumpteknik.

Pumpar i Lidköping som pumpar upp vatten ur Vänern har av naturliga skäl helt andra krav på sig än pumpar som transporterar mjöl på ett bageri i Borgholm. För att tillgodose alla dessa olika krav och behov från industrin finns en mängd olika varianter på pumplösningar. T.ex. membranpumpar, kolvpumpar och impellerpumpar, för att nämna några.
Alla konstruerade och väl anpassade för sin specifika arbetsuppgift. Men en sak har de alla gemensamt: de kräver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt.

image

Underhåll av pumpar

Operatörsunderhåll av pumpen är självklart viktigt för att den ska fungera från dag till dag. Men för att den ska fungera perfekt över tid krävs en långsiktig underhållsplan. Underhåll och service bör skötas av ett företag specialiserat på detta, som exempelvis Pump & Pyrolysteknik AB. Detta för att försäkra sig om att tekniker och reparatör är väl insatta i hur pumpen fungerar och att det är originaldelar som används vid service. Detta är extra viktigt när det gäller pumpar klassade för användning i en explosiv atmosfär.

Så oavsett om det gäller pumpar i Lidköping eller Borgholm så är det alltså en god investering att anlita en auktoriserad pumpservice, också ur säkerhetssynpunkt. En välservad pump får arbetet att flyta.