Vägmarkeringar: Livsviktiga linjer på asfalten

16 februari 2024
Renate Degerth

editorial

Varje dag färdas vi på vägar och gator insvepta i ett nät av vita och gula streck, pilar, symboler och siffror, där vägmarkeringarna utgör ryggraden i trafiksäkerhetsarbetet. De styr, stödjer och informerar oss om hur vi ska bete oss på vägen för att resan ska bli så säker som möjligt. En värld utan dessa orienteringspunkter är svår att föreställa sig, och ändå tänker vi sällan på deras betydelse förrän de saknas eller är svåra att urskilja. I den här artikeln utforskar vi vägmarkeringarnas värld, från deras historia till hur de bidrar till trafiksäkerheten och de utmaningar som de möter i modern tid.

Historien om vägmarkeringar

Vägmarkeringar är inte ett modernt påfund. Redan de gamla romarna insåg betydelsen av att leda trafikanter på rätt väg. Men det var först med de motoriserade fordonens introduktion i början av 1900-talet som behovet av ett mer systematiserat markeringssystem blev uppenbart. Under 1940-talet blev vägmarkeringarna standardiserade i många länder, vilket förenklat både nationell och internationell trafik.

Idag regleras vägmarkeringar av både nationell lagstiftning och internationella avtal. I Sverige, till exempel, styrs de av Vägverkets föreskrifter, och utformningen är anpassad för att maximerar synligheten under både dag- och nattförhållanden samt under varierande väderlekar.

Vägmarkeringars roll i trafiksäkerheten

road markings

Centrala för säkrare vägar är vägmarkeringarnas förmåga att ge klara och tydliga anvisningar till trafikanterna. De delar upp körbanor, visar var det är säkert att köra och var man bör vara extra försiktig. Linjerna på vägen guidar oss genom kurvor, över korsningar och förbi farliga blindkurvor. Dessutom anger de var det är tillåtet att köra om och var det är förbjudet, samt var fotgängare kan korsa.

En viktig markeringstyp är de så kallade ”hajtänderna” som finns vid vägkorsningar, där de indikerar väjningsplikten. Ytterligare en viktig funktion är farthinder i form av markerade ”fartgupp” eller vägmarkeringar som visuellt ger intrycket av att vägen smalnar, vilket får förare att automatiskt minska hastigheten.

Under vinterhalvåret i Sverige kan vägmarkeringar vara svårare att urskilja på grund av snö och slask. Detta gör att kvaliteten och underhållet av markeringarna är av yttersta vikt, särskilt i Regioner med tuffa väderförhållanden.

Utveckling och innovation inom vägmarkeringar

Tillverkning och underhåll av vägmarkeringar genomgår konstant innovation för att möta moderna trafikutmaningar. Ett exempel är utvecklingen av högpresterande material som är mer slitstarka och reflekterande än traditionella färger. En annan innovation är termoplastiska markeringar, som har en längre livslängd och bättre synlighet än sina föregångare.

För att minska trafikolyckor och förbättra vägsäkerheten integreras också ny teknik i vägmarkeringssystemen. Exempelvis finns det markeringar som kan skifta färg vid vissa väderförhållanden eller som kan avge ljus för att förbättra synligheten i mörker. Den självkörande teknikens framfart har också medfört nya krav på vägmarkeringarnas precision och kvalitet, eftersom de autonoma fordonen förlitar sig starkt på att kunna tolka dessa markeringar korrekt för att navigera säkert.

Vägmarkeringar i framtidens infrastruktur

Blicken framåt visar att vägmarkeringar kommer att fortsätta spela en central roll i trafiksäkerhetsarbetet. Inte bara som passiva vägledningselement, utan även som aktiva komponenter i ett intelligent transportsystem. Tekniker som kommunikation mellan fordon och infrastruktur (V2I) och Internet of Things (IoT) öppnar upp för vägmarkeringar som kan överföra information direkt till förare och fordon om tillståndet på vägen eller trafiksituationen i realtid.

För att säkerställa att Sveriges vägar är förberedda för framtiden, behöver vägmarkeringarna vara av hög kvalitet och underhållas regelbundet. Vill du veta mer om vägmarkeringars betydelse och hur de underhålls i Sverige? Besök Svevia, som är experter på vägmarkering och erbjuder tjänster för att göra våra vägar både säkrare och smartare https://www.svevia.se/vagmarkering.