Utomhusaktiviteter gynnar inlärningen

17 april 2020
Eva Olsson
Utomhusaktiviteter gynnar inlärningen

Människan är inte skapt för att sitta still hela dagen och allra helst inte barn. I skolan är det därför viktigt att barnen får röra på sig emellanåt så de inte sitter för länge vid skolbänken. För man har kommit fram till att om barn har ett fysiskt välmående kan de koncentrera sig bättre på lektionerna och har därmed också lättare att ta till sig kunskaper.

Genom att förlägga ett schema där barnen får röra på sig emellanåt, gör att de blir piggare och framförallt blir det roligare för dem. Aktiviteter utomhus är något som är perfekt, då barnen förutom att få röra på sig även får frisk luft. Att ha ett schema där sådana aktiviteter ingår, gör att barnen har något att längta efter och se fram emot.

På en skola i Eskilstuna som heter British Schools, har de just sådana schemalagda tider för aktiviteter utomhus. De har både förskolor och grundskola, där deras motto är ”Learning is serious fun”. En av aktiviteterna som de har, är att om eleverna kommer ett par minuter tidigare på morgonen kan de vara med på det så kallade ”morgontabata”. Det är en högintensiv träning som genomförs med hög musik. Ett roligt och härligt sätt att starta skoldagen på. Här har de även en aktivitetsbana, där en hinderbana i skogen är populär bland eleverna och som de kan besöka på rasterna och även efter skolan.

British Schools fokus ligger på kunskap. Där ska barnen tycka det är roligt, meningsfullt och spännande att lära sig nya saker. Här börjar eleverna tidigt att lära sig att läsa och skriva både på svenska och engelska efter egen mognad, samtidigt som de följer skolans läroplan. Det gör att de har ett försprång när de utbildar sig senare i livet. Genom lek helt på barnens villkor får barnen redan i förskolan lust att lära sig nya saker.