Modulbyggen erbjuder smidiga lösningar vid byggnationer

25 juni 2020
Cecilia Olsson

Renoveringar och utbyggnationer är något som det förr eller senare brukar uppstå behov för i en organisation. När ett företag växer så brukar i regel även behovet för större lokaler öka. Det kan krävas fler anställda och/eller fler maskiner, material och lagerplats för att kunna möta efterfrågan på de varor eller tjänster man erbjuder.

Med tiden kan maskiner och andra verktyg bli utdaterade, likaså slits lokalerna och får därmed sämre standard. Då kan det behövas en rejäl renovering för att fräscha upp arbetsplatsen. Vissa gånger kan det även finnas behov för ombyggnation för anpassa efter ny teknik och maskiner. Vare sig det rör sig om renovering, ut- eller ombyggnationer så handlar det relativt ofta om stora projekt som begränsar möjligheten att bedriva verksamheten som vanligt på samma plats som tidigare. En bra lösning då kan vara att använda sig av modulbyggen som tillfällig lokallösning.

Även för arbetare som är på plats kan det krävas ett tillfälligt boende för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Stora byggprojekt kan innebära att folk kommer från landets alla hörn med specialistkunskaper eller ren arbetskraft. Med rätt byggmoduler kan arbetare bo bekvämt och sova bra på nätterna, något som är grundläggande för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Med tillgång till byggmoduler kan man dra ner på onödiga resor och modulerna kan dessutom placeras i anslutning till arbetsplatsen. Det i sin tur kan bidra till effektivare och längre arbetsdagar som ökar chansen att jobbet blir färdigt på utsatt tid (kanske till och med ännu snabbare). PCS Modulsystems erbjuder byggmoduler av mycket hög kvalitet som kan anpassas och skräddarsys efter de behov som finns. De har lösningar både när det kommer till behov av lokaler och boende. Man hyr dessutom modulbyggen precis så länge det finns behov, sedan hämtar PCS dom igen, smidigt som bara den!