Gör en bergsprängning

26 november 2020
jonas olsson

Säkerheten inför en kommande bergsprängning är väldigt hög. Det är många olika och viktiga säkerhetsåtgärder man vidtar innan man faktiskt utför själva sprängningen. Det är inte alls som förr där man utsatte sig för stora risker. All utrustning som sprängmattor, sprängämnen etc. går igenom flera kontroller innan man sätter det i bruk. 

När man utför en sprängning har man en sprängmatta över som gör att stenar inte ska kunna åka iväg och skada andra människor. Man sätter även ut varningar på området innan man gör jobbet. Även om man är försiktig hela tiden kan det ändå väsnas en del och skaka i marken. 

Bergsprängning behövs, för den gör det möjligt att skapa bättre och smidigare vägar än vad annars hade varit möjligt. Där finns olika anledningar till varför man gör en bergsprängning. Det är inte endast då man behöver skapa något. Kanske har berget en spricka som behöver tas bort, så i förebyggande syfte kan man spränga bort det.

 

Bergigt land 

Sverige är generellt ett ganska bergigt land, och här är även mycket backar upp och ner. Detta kanske inte är jätte praktiskt om man tänker på till exempel ett tåg. Istället gör man då en bergsprängning där man spränger bort berg för att kunna göra en bättre väg. 

Ska man till exempel bygga ett garage men där är berg i vägen, då använder man sig av bergsprängning. Detta gäller även om man ska göra en parkering, eller kanske bara bygga ut. Innan man utför sprängningen måste människorna i närheten vara informerade. Om det är på ett allmänt ställe sätter man ut skyltar om att sprängning pågår. Det finns även gränser för hur nära man får gå.

Bergsprängning blir utförd av utbildade och kunniga människor. Innan den utförs går den igenom många olika planeringsstadier. Säkerheten är otroligt hög för att ingen ska komma till skada.