Förvaring och logistik över hela världen

25 juni 2020
jonas olsson

Marknaden för distribution och försäljning har ändrats markant de senaste åren och ofantliga mängder sälj nu online. Det blir därför allt vanligare att förvara saker i lagerhus. Istället för att hyra stora hallar och bekosta det kan den som vill välja att samarbeta med en tredje part. Detta kallas då tredjepartslogistik. Förkortningen för det blir TPL eller 3PL. Det som händer är att är att den tredje parten tar hand om logistiken mellan kund och säljare. Det spelar alltså ingen roll om kunden finns i något annat land än säljaren. När köpet är avgjort sköts allt med hjälp av  tredjepartslogistiken. Varorna packas och skeppas eller skickas till köparens adress. Enkelt bekvämt och smidigt för alla parter. 

 

Lagerhantering och transport

Genom att använda sig av 3PL kan man uppnå det man vill i sitt företag. Det bäst är att man gör det utan att behöva sköta jobbet runt omkring. Det lejer man helt enkelt bort på detta vis. Inga problem med transport inga bekymmer om lagerhantering. Alla transporter av gods kan ske både inrikes och utrikes. Ibland kanske det behöver gå med expressfart. Det är lika lätt ordnat det. När man väljer att lägga ut logistiktjänster till entreprenad kan det bli avgörande för företaget. Då kan allt vara på det sättet. Det hela började och kretsa 100% runt kärnverksamheten. Plötsligt gör man det man brinner för istället för det som tar upp onödigt mycket tid.  

De olika tjänsterna som erbjuds

Ett av de mest populära tjänsterna är e-handelslogistik. Packning av varor är en annan och det innebär att företagen är mycket flexibla med sina tjänster. Ingen packning är den andra lik. När det gäller lagerhållning varierar det i storlek. Kunden som beställer 3PL bestämmer om den har nytta av en eller flera hundra pallplatser. Det är beroende på hur skrymmande produkterna är.