Företag med goda kunskaper och lång erfarenhet av trädfällning i Skåne

01 mars 2022
Cecilia Olsson

editorial

Det finns många fördelar med att ha träd på sin tomt och de gör även stor nytta i offentliga miljöer. Träden renar luften, erbjuder skugga under soliga dagar, ger skydd mot regn, hagel och snö samt tar upp och lagrar koldioxid. Träden är inte bara bra för oss människor utan kan även vara det för många djur, då de kan bosätta sig i träden eller få mat från det. Sist men inte minst så är träd väldigt vackra att se på och de skapar en fantastiskt mysig och helande miljö där de står. 

Det finns flera anledningar till att trädfällning kan bli aktuellt 

Även om det är viktigt att uppskatta och vårda sina träd så kan det ibland uppstå situationer då de behöver fällas. Handlar det till exempel om ett väldigt sjukt träd som inte ser ut att kunna återhämta sig så är det i regel säkrast att fälla det. Det kan nämligen innebära en fara om ett ostabilt träd får stå kvar, speciellt i bebyggda miljöer.

trädfällning Skåne

Det kan även handla om att trädet står i vägen för en planerad byggnation och dessvärre behöver fällas för att göra plats för den. Det kan helt enkelt finnas flera olika anledningar till att ett träd behöver fällas och det är alltid säkrast att anlita ett proffs som kan utföra jobbet. Utan kunskap och erfarenhet kan trädfällning vara en uppgift som är både svår och farlig. 

Företag som utövar trädfällning med hjälp av olika metoder i Skåne

Finns det behov för trädfällning i Skåne så kan Alias Arborist hjälpa till. De har lång erfarenhet av trädfällning och erbjuder även fällning i trånga miljöer. Alias Arborist använder sig av olika metoder för att säkert och tryggt kunna fälla trädet. Den vanligaste metoden de använder sig av är så kallad sektionsfällning. Den innebär att trädet avverkas på ett kontrollerat sätt och träddelarna firas ner till marken bit för bit eller riktas ner och fälls i ett förbestämt området.