En guide till trädfällning i Skåne

19 november 2022
Staffan Ehrlin

editorial

En guide till trädfällning i Skåne

Just nu står de flesta träd kala och deras en gång präktiga löv ligger gula och bruna vid deras fötter. Att träd tappar sin löv är ju helt naturligt och inget som trädägaren tänker så mycket på, men träden kan ju också bli sjuka eller helt enkelt dö. Och då kan man behöva fälla trädet.

I denna bloggpost ger vi dig en steg-för-steg guide om hur det går till när man fäller ett träd. Vi hoppas att den hjälper dig med din trädfällning!

Innan du börjar är det viktigt att du får tillstånd av din lokala myndighet. Du bör också ta hänsyn till din egen och alla andra personers säkerhet när du fäller ett träd. Det är alltid bäst att anlita en professionell arborist om du känner dig osäker.

trädfällning Skåne

Steg 1: Kontrollera trädet

Ta först en noggrann titt på trädet. Notera eventuella faror och kontrollera om det finns rötskador eller förfall i stammen. Om du inte är en erfaren arborist är det bäst att inte försöka fälla ett kraftigt ruttet träd själv. Se också till att du vet var kraftledningarom du vill fälla ett träd, kan du se om det finns byggnader eller andra stora konstruktioner i förhållande till trädet du vill fälla.

Steg 2: Markera dina gränser

När du vet vilket träd du har att göra med markerar du var det ska falla. Ta hänsyn till vindriktningen och se till att det finns en flyktväg för dig själv och alla andra som arbetar med projektet.

Steg 3: Skär av trädet

Du behöver en motorsåg för det här steget. Börja i trädets topp och gör en underskärning på ena sidan och en bakskärning på den andra. Underhuggningen ska vara något djupare än bakhuggningen så att det blir lättare att ta bort det när du gör det slutliga snittet.

Som sagt är du minsta osäker så kontakt en arborist. Gäller det trädfällning i Skåne finns en rad olika alternativ.