Brunnsborrning i Västerås

19 maj 2021
jonas olsson

Det är långt ifrån alla som har möjlighet att ansluta till kommunens vattennät för att få tillgång till drickbart vatten. Bor man i glesbygden, långt ute på landet eller i skärgården måste man i stället borra sig en egen brunn och själv säkerställa att vattnet är utan föroreningar och går att dricka.

Att borra en bra brunn kräver stor kunskap då det är mycket som kan gå fel. Brunnen kan bli förorenad eller man kan bli tvungen att installera kostsamma vattenreningsfilter. Den kan också vara för snålt tilltagen och inte klara av att leverera den vattenmängd som man behöver, eller sina helt efter bara några år. Därför gäller det att anlita en erfaren och certifierad brunnsborrare, som känner till markens förutsättningar på den specifika platsen. 

 

 

Viktigt att man anlitar rätt brunnsborrare

Det kostar en hel del att borra en brunn och för att säkerställa att den blir så bra som möjligt ska man välja att anlita ett företag som har utfört brunnsborrning i trakten tidigare. Men man kan också höra med sin kommun och grannar om det finns några kända föroreningskällor i närheten av där man tänker borra. Då blir det enklare att undvika misstagen och placera brunnen på rätt ställe.

Genom att ta in offerter och referenser för brunnsborrning i Västerås från några olika företag blir det lättare att hitta rätt aktör för jobbet. Det företag man väljer ska också ha certifikat för brunnsborrning, vilket innebär att personen har god kunskap i både borrteknik, miljö och geologi. 

Många gånger kan det vara en fördel att också anlita ett företag som erbjuder totalentreprenad eftersom de då blir ansvariga för hela brunnsprojektet. En seriös brunnsborrare har också försäkringar och lämnar alltid ett brunnsprotokoll efter avslutat arbete. Protokollet är ett måste att ha om det vid senare tillfällen skulle uppstå problem med brunnen.