Brottmål i Göteborg

19 maj 2021
jonas olsson

Det händer att man ibland hamnar i juridiska svårigheter och behöver ta hjälp av en advokat. Vid brottmål och då man är misstänkt för en illegal handling, är det extra viktigt att man tar hjälp av en skicklig brottmålsadvokat. Som brottsmisstänkt har man också mycket att vinna på att anlita en advokat redan vid de inledande polisförhören; https://advokatfirmanop.se/sv.

Då kan advokaten sitta med som stöd vid förhören och även innan hjälpa till och tipsa om vilka frågor som polisen troligtvis kommer att ställa. På så vis hinner man förbereda sig på vad man ska säga och riskerar då heller inte att glömma ta med eventuella viktiga detaljer. 

I Sverige har alla rätt till en rättvis rättegång och dåliga ekonomiska förutsättningar ska inte vara ett hinder. Därför har de flesta som misstänks för ett brott, som kan ge minst sex månaders fängelse, rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. 

 

 

Offentlig försvarare

Man har rätt att själv välja vilken försvarsadvokat man vill ha och behöver inte ta den som tingsrätten föreslår. Det är inte heller säkert att den advokat som rätten förordnar är särskilt erfaren eller kunnig i brottmål, och bara av den anledningen är det viktigt att man själv väljer sin försvarare.  

Det kan vara bra att göra lite enkel research och jämföra olika advokater innan man väljer försvarare. Genom att exempelvis söka på brottmål i Göteborg, får man upp fler olika förslag på advokatbyråer och advokater.  

Vill man ta reda på hur erfaren en specifik advokat är har Advokatsamfundet en smart sökfunktion på sin hemsida. Där kan man få information om hur ofta olika advokater företräder klienter i rätten, vilket ofta är ett bra mätverktyg på skicklighet. Men man ska vara medveten om att advokater ibland tackar nej till uppdrag pga tidsbrist eller för att de inte har rätt kunskap.