Bra luft genom regelbunden ventilationskontroll

29 juni 2022
Lily Hansen

editorial

När du andas förutsätter du att luften du får i dig är bra, eller hur? Men det är inte alltid så. Luften kan vara förorenad med en massa olika ämnen, från parfym, matlagning eller ämnen från rengöringsprodukter. Människor ger även ifrån sig koldioxid vilket andra i omgivningen tvingas andas in och för hög koldioxidhalt kan leda till obehag som huvudvärk, yrsel eller illamående. Människor kan alltså gå och må dåligt men inte veta varför. 

De som bor i Sverige spenderar ungefär 90 % av tiden inomhus och av den tiden är hälften tid spenderad i det egna hemmet. Men vad kan man då göra så att luften blir bättre? Jo, se till att det kontinuerligt utförs en ventilationskontroll där du befinner dig. Det kan också göra att du sparar pengar på att inte använda onödig energi.

Varför regelbunden ventilationskontroll?

En grundläggande underhållsåtgärd för att ventilationssystem ska må bra är att det utförs en ventilationskontroll. Gammal och dålig luft behöver transporteras bort så att människor endast får i sig ren luft. Ett bra och säkert ventilationssystem kan hjälpa till med det.

 

Detta kontrollerar man vid en ventilationskontroll:

– Ventilationssystemet får inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden

– Instruktioner för hur ventilationssystemet fungerar ska finnas lätt tillgängliga

– Ventilationssystemet ska fungera på det sätt det är avsatt att göra

– Vid första kontrollen kontrolleras också funktion och egenskaper

 

När det gäller besiktningar som utförs årligen tittar funktionskontrollanten så att samma funktioner och egenskaper som ventilationssystemet hade när det togs i bruk i huvudsak gäller fortfarande. Kontrollanten tittar också på om det finns åtgärder som kan förbättra energihushållningen i ventilationssystemet, och som inte försämrar inomhusklimatet.

 

ventilationskontroll

Ventilationshistoria

– På 1500-talet anställdes de första sotarna i Sverige

– Först 1897 bildades Skorstensfejamästarföreningen

– På 1960-talet påtalades det att det fanns ett behov av så kallad totalrensning

– 1991 infördes lagen om obligatorisk ventilationskontroll

– 1994 bildades Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare