Acceptera smärtan och ta dig vidare i livet med hjälp av en psykiatriker i Stockholm

07 juli 2021
Mikael Barani

Det finns stunder i livet som definierar oss människor. Tillfällen då vi verkligen sätts på prov och får använda allt vår kraft för att hantera den situation som uppstår.

Du har säkert varit med om ett sådant tillfälle, eller en sådan process. Det är också i dessa, svåra, stunder som vi får möjlighet till att bli hjältar i vår egen berättelse. Genom att anta utmaningen, och vara mer än vad vi trodde att vi hade kapacitet till, kan vi också utvecklas.

Att läka jaget

Samtidigt är det så att det inte är alltid som vi klarar av dessa utmaningar. Eller så kan vi faktiskt ta oss igenom dem, men inte utan att det bildas ärr i själen

Med tiden kan dessa ärr bli till sådant som hindrar oss från att leva livet fullt ut. Det är viktigt att vi både ser det och erkänner för oss själva att vi behöver hjälp utifrån för att kunna ta oss vidare.

Genom att ta kontakt med en psykiatriker i Stockholm och tala ut om din inre värld kan du också ge dig själv tillåtelse att se dig själv ur ett nytt perspektiv. Det är första steget till att börja läka och försonas med dina erfarenheter här i livet.

I dagens Sverige blir olyckligtvis den psykiska ohälsan ett allt mer spritt problem, speciellt bland de unga. Det positiva som växer fram ur detta är att stigmat kring att söka hjälp minskar – av ren nödvändighet.
Samtidigt ökar också medvetenheten kring mindfulness, meditation och hur kost och rörelse påverkar våra sinnen.

Ett av de mest akuta fenomenen idag är att hitta sätt som vi kan hantera all den stress och de krav som bara tornar upp sig kring oss. Ofta handlar det om att bygga upp en integritet kring oss – och denna resa börjar med att lära sig tacka nej till saker och ting.